Livechat Channel viettelict.vn

Thống kê

Mặt vui vẻ

100.0 %

Mặt trung tính

0.0 %

Mặt buồn

0.0 %

The 3 last feedbacks

viettelict.vn / 17 viettelict.vn / 10 viettelict.vn / 9

The Team

An Nguyễn
Not rated yet
Bộ phận Doanh Nghiệp Viettel ICT
Bộ phận Doanh Nghiệp Viettel ICT
Great 100.0%
Okay 0.0%
Tồi 0.0%